Sunday, December 30, 2007

Tahun baru 2008

Semoga tahun baru memberi ruang untuk menyiapkan kerja untuk diri sendiri. Tahun 2008 anak yang pertama akan melangsungkan perkahwinan pada 12 Julai 2008 di Dewan Tun Abdullah Salleh, UKM.
Tugas sebagai Pengaeah IMEN disambung sehingga Disember 2009. Pada tahun 2009, mungkin banguna IMEN akan siap.
Prof Lee mengundang ke SNU selama sebulan sebelum beliau bersara pada Feb 2009.

Monday, December 17, 2007

Permulaan blog: Syarahan Perdana

Sedang sibuk nulis syarahan perdana. Idea datang umpama ciret-biret, tapai idea tak ada umpama sebelit. Jadi jika sedang menulis jangan kacau takut terbantut.