Saturday, May 3, 2008

Suasana R&D Negara

Sejak 1985 Kerajaan sudah mula memberikan dana untuk kegiatan R&D melalui Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar (MOSTE). Peruntukan disalurkan melalui IRPA yang kebanyaknya dimanfaatkan oleh universiti yang ketika itu hanya terdiri UKM, UM, USM, UPM, UTM selain dari PORIM, MARDI, PUSPATI. Sebelum dari itu R&D di universiti bolehlah dikatakan tiada langsung. Kegiatan universiti ketika itu kebanyakkannya adalah pengajaran. Penyelidikan amat kecil, makmal yang ada hanyalah untuk pengajaran. Tetapi fakulti yang lebih kepada biologi tidak banyak masalah untuk penyelidikan. Ringkasnya, bidang yang tidak memerlukan peralatan yang besar dan canggih sahaja yang dapat membuat penyelidikan.

Setelah IRPA diwujudkan, aktiviti penyelidikan sudah mula tumbuh di sana-sini, pensyarah sudah boleh menikmati kehidupan sebagai seorang ahli akademik untuk mengembangkan ilmu terutama dalam bidang S&T yang bukan hanya buka buku teks untuk menyediakan nota kuliah. Demikianlah perkembangannya sehingga RMK8 di mana kegiatan R&D sudah menjadi rancak sehinggakan IRPA dibahagikan kepada tiga kategori iaitu SR, PR dan EAR.

1. SR(strategic Research) ialah kegiatan R&D yang boleh membangunkan teknologi negara atau pembangumenyediakan dana untuk penyelidikan asas kepada IPTA yang dinamakan FRGS.nan kemampuan , perlaksanaa projek menggalakkan penyelidikan yang besar dan melibatkan kerjasama beberapa institusi.

2, PR(Prioritiezed Research) adalah penyelidikan yang perlu menghasilkan produk untuk commersialisation. Projek ini perlu melibatkan beberapa institusi.

3. Bagi EAR pula adalah projek penyelidikan yang kecil-kecil dan tidak perlu menghasikan produk dan boleh dilakukan oleh kumpulan-kumpulan kecil. Penyelidikan kategori ini lebih bersifat asas.

Bagaimanapun untuk RMK9, di bawah Menteri yang baru, kerajaan telah mengubah kaedah pengagihan dana penyelidikan untuk menggantikan IRPA dan telah membenarkan industri memohon peruntukan untuk penyelidikan selain dari universiti dan institusi penyelidikan kerajaan. IRPA digantikan dengan Sciencefund dan Technofund. Sebenarnya saya tidak nampak apa rasionalnya menukarkan IRPA kepada yang baru, kerana tiada kajian yang mengatakan IRPA itu gagal. Dengan IRPA, banyak penyelidikan dilakukankan yang melibatkan multi institusi dan telah menggalakkan kerjasama seluruh IPTA. Banyak aktiviti penyelidikan yang sebelumnya tidak dapat dilakukan kerana kekuranga prasarana dan tenaga manusia telaha dapat dilakukan. Misalnya, saya telah dapat melakukan penyelidikan dalam bidang yang tidak dapat dilakukan oleh mana-mana IPTA di Malaysia kerana biaya untuk sarana dan ketiadaan kakitangan. Peruntukan yang besar dari MOSTI melalui IRPA-SR telah membolehkan pembinaan prasarana untuk penyelidikan tersebut di UKM. Peruntukan yang besar tersebut membolehkan penyelidikan yang bersifat hightech berjaya dilaksanakan sehingga telah mennumbuhkan banyak kegiatan yang berkaitan di kebanyakan IPTA termasuk MIMOS. UKM telah menghsailkan tenaga pakar (PhD) dalam bidang tersebut untuk bertugaskan di MIMOS dan IPTA lain untuk meneruskan penyelidikan tersebut.

Tetapi, dalam kerancakan aktiviti tersebut sehingga hampir selesai, tiba-tiba MOSTI telah menukar segalanya, seolah-olah penyelidikan yang telah dilakukan tidak begitu penting walaupun puluhan juta ringgit telah digunakan. Tiada kesambungan, semua orang perlu mohon projek baru yang dinilai oleh wakil-wakil IPTS yang tidak banyak melakukan penyelidikan. Pakar-pakar yang dilahirkan melalui IRPA seperti tidak wujud. Orang baru dari swasta dan baru pulang dari luar negara menilai di peringkat MOSTI sehingga banyak pemohonan darai pensyarah yang sudah senior dan terbukti kemampuan penyelidikannya ditolak atas sebab-sebab yang tak jelas. Amaun yang diberikan juga dipotong dengan banyak sehingga penyelidikan tidak boleh dilakukan mengikut apa yang dirancang, tetapi objektifnya mesti dicapai.

Kementerian Pengajian Tinggi juga serupa kerana tak tahu nak buat apa, lalu ikut saja apa yang MOSTI buat cuma bezanya penyelidikan mesti bersifat fundametal. Misalnya saya dapat 10% dari apa yang dipohon, tapi hasilnya mahu 100%.

Kesimpulannya, saya merasakan kerajaaan tidak mempunyai dasar yang jelas dan berubah mengikut siapa Menterinya tetapi bukan berubah berdasarkan kajian samada kaedah yang telah digunakan berjaya atau tidak. kalau dasarnya ada, tapi perlaksanaannya tidak mantap. Kerajaan tidak punya program dalam teknologi, cuma ikut arus dan tekanan politik setempat.

Kita agak ketinggalan berbanding Thailand apa lagi dengan Singapura. Dasar nanoteknologi, sekejap ada sekejap tak ada. Sedangkan negara lain di rantau ini sudah bergerak pantas. Di Malaysia cuma universiti sahaja yang bercakap, tapi tiada sokongan yang padu dan jelas dari kerajaan.