Wednesday, August 27, 2008

UKM - Universiti Perdana

Di Malaysia UKM merupakan universiti yang ketiga ditubuhkan selepas Universiti Malaya (UM) dan Universiti Sains Malaysia(USM). Dalam pelumbaan untuk menjadi universiti APEX, UKM turut mengharapkan terpilih keranan prestasi UKM sekarang adalah bertaraf dunia, tetapi adalah menjadi kelazimannya universiti tertua, UM dirasakan mempunyai harapan yang cerah untuk pengiktirafan tersebut. UKM ditubuhkan pada tahun 1970 sebagai kemuncak pendidikan kebangsaan yang mendaulatkan Bahasa Malaysia iaitu Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Walaupun UKM adalah yang ketiga dari segi ditubuhkan, tetapi keujudanya adalah atas perjuangan masyarakat yang mahu melihat satu universiti nasional yang beridentitikan kebangsaan.
Sebenarnya UKM adalah universiti perdana, bukan sahaja kerana prestasinya tetapi ianya sentiasa berkedukan utama di Malaysia. Di awal penubuhan UKM, canselor pertamanya adalah seorang Perdana Menteri, iaitu Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein dan majlis UKM pernah dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohammad yang juga merupakan Perdana Menteri pada 1982-2002. UKM juga merupakan universiti yang terbanyak menghasilkan syarahan perdana, dan pada tahun ini telah melahir bilangan graduan PhD paling ramai di Malaysia iaitu seramai 183 orang.
Jadi UKM tidak perlu merasa rendah diri jika tidak terpilih sebagai universiti APEX kerana UKM sudahpun merupakan Universiti Perdana.

Monday, August 25, 2008

Syarahan Perdana

Saya akan memberikan syarahan perdana bagi jawatan profesor yang menjadi syarat kepada semua profesor yang dilantik di UKM. Pada mulanya syarahan perdana tidak dirasakan begitu penting berbanding dengan usaha mencari dana penyelidikan yang juga memerlukan tumpuan serta usaha yang gigih. Syarahan boleh dibuat tanpa mempunyai penyelidikan yang besar. Ramai profesor yang begitu aktif dalam penyelidikan dan menghasilkan paper untuk jurnal serta membentangkan di persidangan antarabangsa yang berprestig sehinga tidak menganggap penting untuk memberikan syarahan perdana.
Tetapi, walau bagaimana hebat sekalipun penyelidikan yang dilakukan dan telah diiktiraf diperingkat antarabangsa, jika tidak memberikan syarahan perdana, profesor tersebut tidak dipandang hebat di UKM dan tidak mempunyai peluang untuk dinaikkan ke gred B atau disambung kontrak lebih dari tiga kali (bagi yang sudah bersara).
Tahun ini saya tidak begitu peduli untuk mencari dana penyelidikan baru kerana mahu menyiapkan syarahan perdana. Di UKM, setiap syarahan perdana mesti melalui jawatankuasa peringkat fakulti/institut dan peringkat universiti. Setiap cadangan syarahan perdana dinilai oleh jawatankuasa ini. Jika semuanya ok dan memenihi kriteia barulah boleh memberikan syarahan. Di UKM sudah ada 101 syarahan perdana, dan saya telah mendapat nombor ke 102 yang mungkin akan diberikan pada bulan Oktober. Keaktifan memberikan syarahan perdana begitu rancak semasa Sharifah Habsah sebagai NC, kerana beliau sangat menggalakkan. Tajuk syarahan ialah,
"MEMS DAN NANOTEKNOLOGI: Pencetus Revolusi Teknologi Mega-impak ke atas Masyarakat Madani"

Sunday, August 17, 2008

Persiapan Payung 8 Sinar Putih

Saya telah dinaikan ke tingkat Persiapan Payung 8 (PP8) pada 16 Ogos 2008 setelah berada pada tingkat PP7 selama 5 bulan. Jurus ini terdiri dari PP3, PP7 membentuk segitiga dan PP4 diikuti dengan jurus kunci, dan ditutup dengan PP5.