Monday, September 8, 2008

USM - Universiti APEX

Akhirnya debaran di kalangan calon-calon universiti APEX terjawab apabila pengumuman dibuat dua hari selepas pembentangan bajet 2009 pada 29 Ogos 2008. USM telah dipilih sebagai universiti APEX, setinggi tahniah diucapkan kepada USM. Ini bermakna USM telah diberi autonomi dalam semua segi seperti pengambilan pelajar, pensyarah, dan bajet universiti. Pensyarah dan kakitangan universiti APEX akan mendapat gaji betaraf dunia. Maknanya jika perrlu mengambil pensyarah luar yang hebat memang tidak menjadi masalah. Kualiti pelajar yang baik termasuk dari luar negara juga tidak menjadi masalah kerana mempunyai tarikan yang lebih. Yang penting kecemerlangan akademik dapat dicapai dan mencapai rangking dunia. NUS Singapura memang terkenal dengan kemampuan mererka menarik ramai tenaga akademik dari negara luar yang hebat-hebat, dan mereka berjaya menghasilkan penerbitan yang berkelas dunia. Tetapi Singapura saya rasa tidak melahirkan rakyatnya yang hebat. Bagi Singapura yang penting negaranya terkenal di seluruh dunia kerana itu adalah keperluan negara pulau tersebut. Apakah Malaysia begitu? tidak.....
Dalam tempoh sehingga 2025 USM disasarkan seharusnya berada pada ranking ke 100 di dunia. Tiada alasan boleh diberikan jika tidak boleh capai kerana segala keperluan telah diberikan. Pengiktirafan kepada USM telah membuat 3 universiti utama yang lain terutamanya Universiti Malaya terkedu. Salah satu kriteria yang digunakan ialah, universiti berkenaan mestilah sanggup mermbuat transformasi untuk menjadi cemerlang di dunia. Memang sepatutnya UM dilihat akan menjadi universiti APEX memandangkan ia adalah universiti yang tertua di Malaysia. Tetapi, menurut pengamatan saya UM sebenaranya sentiasa pasif dan selalu merasakan mereka berada dipuncak dan tidak merasakan perlu melakukan trfasfotmasi sejak dahulu lagi. UM bangga dengan banyak melahirkan tokoh-tokoh tanah air, termasuk beberapa Perdana Menteri, menteri2 dan Ketua Pembangkag di parlimen sekarang yang dahulu tidaklah begitu cemerlang dari segi akademiknya kecuali dari segi gerakan perlajar. UM sebelum ini sentiasa tidak siaga dan ridak begitu menyerlaah. Kebanyakan penyarahnya banyak mengasilkan penerbitan secara masing-masing demi memenuhi keperluan sebagai seorang pensyarah. Memang dari bilangan penerbitan UM adalah terbanyak tetapi kualiti penyelidikan tidaklah begitu baik, sehingga UKM yang bilangan penerbitannya lebih sedikit dari UM berada pada rangking ke-8 berbanding UM 12 dalam negara OIC pada tahun 2007.
Memang ramai yang tidak mersa terkejut jika UM menjadi APEX, tetapi apabila USM terpilih UKM dan UPM turut merasa terkedu. USM memang mempunyai perancangan yang baik dan sentiada proaktif dalam hal tersebut. UKM mempunyai presentasi yang terbaik semasa penilaian tetapi mungkin ada faktor-faktor lain yang membuat pemilihannya tertunda. Elok juga UKM tidfak terpillih untuk yang petama kerana ini memberi peluang untuk melihat apakah USM benar-benar bersedia dan dapat membuat persediaan selanjutnya untuk 2015.
Sebagai universiti APEX, aspek kecermerlangan adalah paling utama, pensyarah yang kurang produktif akan diberi ingatan dan boleh dinasihatkan berhenti. Maka banyaklah permohonan darai USM memasuki universiti lain kerana tak mampu menanggung beban. Tetapi baginyang aktif ini adalah yang ditunggu-tunggukan. Soalnya berapa ramai yang aktif dan berapa yang pasif. Agenda untuk mendidik anak bangsa juga mungkin kurang menjadi keutamaan apalagi mendaulatkan Bahasa Melayu seperti yang dibanggakan oleh UKM.
Saya merasakan strategi UKM mengutamakan Bahasa Malaysia juga mungkin dibimbangkan tidak mampu untuk membuat transformasi, kerana ianya selalu menjadi kekangan. Tesis kita tidak dirujuk oleh orang luar kecuali yang membuat Pengajian Melayu. Walaupun kita boleh menghujah pandangan ini tetapi itu adalah hakikatnya.
Samada kita APEX atau tidak tidak, UKM harus terus meluncur ke hadapan dan saya mempunyai keyakinan UKM mampu melakukannya, kerana UKM adalah universiti Perdana.

No comments: