Sunday, August 2, 2009

Prof. Dr. Muhammad Mat Salleh pelopori bidang sel suria, nano filem dan elektronik plastik di Malaysia

Seorang Felo Utama IMEN, Prof. Dr. Muhammad Mat Salleh telah menyampaikan syarahan Perdana yang bertajuk ”Filim nipis bahan organik dan peranti elektronik” pada 31 Julai 2009. Mungkin ramai yang tidak tahu bahawa beliau merupakan pensyarah saya yang mengajar Fizik Asas sewaktu di tahun pertama di UKM pada pertengahan 1975. Prof. Dr. Muhammad telah bersama IMEN sejak ditubuhkan lagi. Setelah bersara, beliau terus menjadi profesor kontrak di IMEN sehinggalah sekarang.
Prof Dr. Muhammad Mat Salleh adalah saorang ahli akademik yang memulakan kerjayanya di Jabatan fizik UKM pada tahun 1973. Pada masa itu UKM masih bertapak di Jalan Pantai.
Prof Dr. Muhammad Mat Salleh Dilahirkan di Pasir Puteh, Kelantan pada tahun 1949. Beliau Mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Laki-Laki Pasir Puteh, Sekol
ah Menengah Kamil Pasir Puteh dan Sekolah Menengah Alam Shah Kuala Lumpur. Mendapat Ijazah B.Sc. (1972) dan Sarjana (1973) dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia dalam bidang Fizik. Pada tahun 1979 beliau memproleh ijazah Ph.D dari University of London dalam bidang Fizik Teori Keadaan Pepejal.
Prof Dr. Muhammad Mat Salleh Mulai berkhidmat dengan Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai
penolong pensyarah pada tahun 1973. Profesor Madya, 1991; Profesor, 1997; dan Felo Penyelidik Utama Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik, 2003. Pernah berkhidmat sebagai Ketua Jabatan Fizik (1986-1991).
Dr. Muhamad aktif dalam penyelidikan tenaga suria, filem nipis dan elektronik organik. Beliau telah menghasilkan peranti sel suria, cermin haba, diod organik, sensor gas karbon momoksida, hidung elektronik dan diod pemancar cahaya organik. Hasil reka cipta peranti beliau memenangi lapan
pingat emas dan beberapa anugerah khas peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Antaranya WIPO Award Outstanding Inventor (1999), I.Tex (1999 dan 2002), International Invention Geneva (2000 dan 2002), Seoul International Invention Fair (2002) dan Korean Women Inventors Association (KWIA) Invention Award 2002.
Dr. Muhamad pernah dijemput sebagai profesor pelawat di Tokyo Agriculture and Technology University (1991), penyelidik tamu di Takasaki Radiation Chemistry Research Establishment (1991-1992) di bawah program Scientist Exchange Programme Science and Technology Agency Japan, dan penyelidik tamu di Coventry University, United Kingdom (1995).
Dr. Muhamad bergiat sebagai Setiausaha Jawatankuasa Peristilahan Fizik Antara Universiti (JPFAU) sejak 1981 yang menghasil beberapa buku Istilah Fizik dan siri Kamus Istilah Fizik. Dr. Muhamad adalah Felo Persatuan Sains dan Teknologi Keadaan Pepejal Malaysia. Ahli Persatuan Rekacipta dan Rekabentuk Malaysia (MINDS), Institute of Electrical and Electronic Engineering Inc. (IEEE), The International Society for Optical Engineering (SPIE), dan Optical Society of America (OSA). Dalam pertubuhan Electron Devices Section, IEEE (Chapter Malaysia) beliau turut aktif membantu penganjuran persidangan antarabangsa dan kebangsaan yang di adakan secara berselang setiap tahun.

No comments: