Sunday, October 12, 2008

Profesor atau Pensyarah

Ramai orang terkeliru dengan istilah pensyarah dan profesor. Dalam Bahasa Inggeris pensyarah adalah lecturer, bermakna orang yang kerjanya memberi kuliah atau mengajar pada peringkat tinggi. Mengajar di peringkat sekolah dipanggil chikgu, di mana kaedah mengajar perlu dikuasai bagi menyampaikan pengajaran kepada murid-murid.
Kalau di US, Jepun dan Korea (yang saya tahu), bilangan profesor biasanya lebih ramai dari pensyarah. Tapi, di Malaysia adalah sebaliknya, kerana kebanyakan tenaga akademiknya adalah bertugas memberikan kuliah dalam subjek tertentu sahaja dan banyak yang masih muda-muda ( kurang dari 40 tahun). Di luar negara, profesor biasanya bekerja sehingga 65 tahun. Di US tiada umur persaraan, mereka bekerja selagi kesihatan mengizinkan. Di Indonesia juga begitu, ada profesor yang sudah lewat 70 masih bekerja.
Selainnya dari menyampaikan ilmu melalui kuliah, universiti seharusnya melakukan penyelidikan bagi memperkayakan lagi bidang ilmu tertentu. Universiti mempunyai dua kategori pelajar iaitu prasiswazah yang mengikuti kuliah untuk mendapatkan ijazah pertama seperti BA, BSc, BEng dan sebagainya, dan siswazah yang merupakan pelajar untuk mendapatkan ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah. Untuk kategori siswazah mereka perlu melakukan penyelidikan yang mesti mendapatkan penemuan baru di bawah penyeliaan seorang tenaga akademik yang berpengalaman yang biasanya adalah seorang profesor.
Di US, Jepun dan Kore serta di Negara Barat, tenaga akademik di universiti adalah profesor yang jika di Malaysia mungkin profesor dan pensyarah. Profesor adalah seorang mahaguru, jika di Indonesia dipanggil guru besar. Jadi jika mereka bertanya "How many professor do you have" bermakna berapa rama tenaga pengajar yang awak ada.
Sebenarnya tugas tenaga akademik atau guru di universiti tidaklah mengajar semata-mata sebagaimana yang disangkakan oleh ramai orang. Tugas mereka terbagi 3 iaitu memberi kuliah, menyelidik dan memberi khidmat. Bagi universiti penyelidikan seperti UKM peratus mengajar hanyalah sekitar 30 %, penyelidikan 50% dan perkhidmatan 20% bergantung pada fakulti dan institut. Ada institut di universiti yang fungsi utamanya melakukan penyelidikan, peratus pengajar adalah sekiar 10% sahaja, manakala penyelidikan sekitar 60% dan bakinya perkhidmatan. Perkhidmatan bermakna mereka bertugas sebagai penasihat, ahli pakar peringkat nasional atau sebagai pentadbir sesebuah fakulti. Sebenarnya universiti memerlukan calon guru yang mempunyai kelayakan yang tinggi, tapi di Malaysia persepsi masyarakat adalah berbeza. Jika seseorang yang mempunyai kelayakan yang tinggi seperti first class tidak mahu bertugas di universiti, kerana menganggap universiti hanya mengajar seperti sekolah tinggi sahaja. Tanggapan sebegini memangnya silap, menyebabkan universiti kekurangan tenaga kademik yang berwibawa.
Malaysia merupakan negara sedang membangun, permintaan terhadap graduan universiti untuk memenuhi keperluan pekerjaan di swasta dan kerajaan merupakan perkara utama. Jadi peranan universiti untuk mengajar masih lagi menjadi keutamaan. Oleh itu untuk membolehkan aktiviti yang sebenarnya sebagai sebuah universiti maka kategori universiti penyelidikan diwujudkan. Buat masa ini Kementerian Pendidikan Tinggi telah memilih empat universiti utama iaitu UM, UKM, UPM dan USM sebagai universiti penyelidikan di mana peratusan aktiviti penyelidikan lebih besar dari pengajaran dan bilangan profesornya lebih ramai. Suatu masa nanti mungkin hampir 90% tenaga akademiknya adalah profesor.1 comment:

Anonymous said...

assalamu'alaikum,

Memang ramai yang keliru dalam hal ini. Bukan sahaja orang luar univerisiti malah yang berada di dalam universiti juga. Tulisan seperti ini sedikit sebanyak menerangkan hal yang sebenaratau realign aktiviti profesor atau pensyarah universiti . Maklumat lanjut juga ada dalam;
http://www.eng.ukm.my/kamal/FAQ/pensyarah/index.htm

kamal
www.eng.ukm.my/kamal